Technologie a inovace

Inovativní technologie pro novou trať

Díky moderním technologiím budete moci jezdit z Prahy do Drážďan rychleji, bezpečněji a efektivněji.
Illustrating Building Information Modelling (BIM) for the new Dresden-Prague line, this image showcases the integration of a tunnel with an AGRO-terminal.
Příklad digitálního modelování staveb
znázorňující integraci tunelu, DB AG

Digitální plánování pomocí BIM

Digitální modelování staveb (BIM - Building Information Modeling) je pracovní metoda využívající specializovaný software, který kombinuje všechny parametry a údaje stavebního projektu. Výsledkem pak může být trojrozměrný digitální model, který zahrnuje nejen geometrická data, ale také další vlastnosti a parametry. Např. údaje z průzkumu podloží, hodnoty mapující možné záplavy vodou nebo neméně důležité faktory týkající se ochrany životního prostředí a ochrany památek. Vzniklý model lze měnit tak, aby to urychlilo a podpořilo rozhodovací proces. Metoda BIM optimalizuje celý proces výstavby, od prvních kroků plánování, přes všechny fáze výstavby až po dokončení a budoucí údržbu projektu. Model BIM pro novou trať Drážďany - Praha jsme začali připravovat v roce 2019.

Inside a tunnel with tracks, emergency lights, doors and the far tunnel exit.
DB AG / Daniel Saarbourg
Construction site in a spacious tunnel with bright, artificial light.
DB AG / Frank Kniestedt
A construction site in a tunnel at night: The bright lights illuminate large pieces of construction equipment and create harsh contrasts with their shadows. A worker wearing a high-visibility waistcoat can be seen next to a railway track.
DB AG / Daniel Saarbourg

Srdce projektu: Krušnohorský tunel

Není pochyb o tom, že Krušnohorský tunel mezi Chabařovicemi a Heidenau je ústředním úsekem projektu nové tratě z Prahy do Drážďan. Projekt představuje významnou stavební a technologickou výzvu. S délkou minimálně 26 km, z toho asi 14 km na německé straně a 12 km na české straně, bude stavba po dokončení nejdelším tunelem v Německu, zkrátí cestovní čas mezi Prahou a Drážďany na méně jak hodinu a propojí důležitá česká regionální centra s oběma metropolemi.

Inovativní budoucnost na kolejích s ETCS

Evropská unie stanovila prostřednictvím směrnic povinné celoevropské používání zabezpečení ETCS (European Train Control System) a členské státy tuto povinnost přenesly do svých vnitrostátních právních předpisů. Přechod na ETCS probíhá v celé Evropě. Cílem je nahradit různé systémy řízení vlaků používané v Evropě a zavést jednotný, interoperabilní evropský standard. Tato harmonizace systémů a procesů zvyšuje spolehlivost přeshraničního železničního provozu a umožňuje mezinárodní provoz bez technických překážek.

ETCS umožňuje mezinárodní dopravu bez návěstidel a zároveň zvyšuje bezpečnost. Systém lze přirovnat k autopilotovi, který je v komerční letecké dopravě běžný již desítky let.

Trakční vedení

Provoz vysokorychlostní železnice vyžaduje dodávky elektrické energie. Vlaky napájí trakční vedení na stožárech podél kolejí. Trakční vedení je zásobováno elektrickou energií prostřednictvím rozvoden, tzv. trakčních napájecích stanic. Napájecí systém se skládá mimo jiné ze stožárů, trolejových drátů, izolátorů a ukolejnění. Napájení je neustále řízeno speciálními spínacími zařízeními. Existují také různé možnosti instalace trakčního vedení v tunelu. V rámci projektování vybereme nejvhodnější systém trakčního vedení pro Krušnohorský tunel.

Trakční vedení, DB AG