Proces

Od základní myšlenky ke konstrukci

Plánování projektu VRT Drážďany – Praha již běží. Společně s DB InfraGO AG postupně vypracujeme to nejlepší řešení. Podívejte se na proces plánování.

Společná oblast plánovaní. Příprava dvou hlavních variant Krušnohorského tunelu

Na počátku plánování se ukázaly dvě hlavní možnosti. První kompletně tunelová varianta s navrhovanou rychlosti 200km/h a druhá vedená v tunelu pouze částečně a s mostem přes údolí Seidewitztal (s navrhovanou rychlostí 160/200 km/h). 

Studie železničního provozu (EBWU) ukázala, že varianta s plným tunelem a dvoukolejnou integrací do tunelu nabízí optimální provozní kvalitu. Proto se varianta plného tunelu se čtyřkolejnou integrací do tunelu, která by byla spojena s větším zásahem do chráněných objektů, dále neprověřuje.

Dále jsme porovnali úplný tunel a částečný tunel s dvoukolejnou integrací do tunelu. Použili jsme katalog kritérií, v němž byla porovnávána témata životního prostředí, infrastruktury a ekonomické životaschopnosti. Všechna měla stejnou váhu, každé přispělo jednou třetinou – výsledek: Varianta s plným tunelem je nejlepší variantou. 

 

Michael Menschner, subproject manager of the Dresden to Heidenau section, stands at the whiteboard showing a map of the project area. He is facing three people who are looking at him and the map.
DB AG / Susann Holtorp

Hlavní milníky projektu

V rámci projektu nové vysokorychlostní železnice Drážďany – Praha byly naplánovány nebo již splněny následující milníky:

  • 2017–2020: Zpracování studie proveditelnosti.
  • Prosinec 2019: DB InfraGO AG a Správa železnic podepsaly plánovací smlouvu na novou trať Drážďany – Praha.
  • Září 2021: DB InfraGO AG a Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) podepisují prohlášení o záměru pro novou trať Drážďany – Praha.
  • Léto 2022: Zahájení aktualizace krajské územně plánovací dokumentace (Ústecký kraj) - zakotvení koridoru na české straně.
  • Listopad 2022: Představení dvou variant železničního tunelu (na území Německa) mezi Heidenau a českým dopravním uzlem Ústí nad Labem.
  • Leden 2023: V roce 2023 byla zahájena realizace tzv: Dokončení katalogu infrastrukturních kritérií (na straně Německa).
  • Konec roku 2024: Dokončení předběžného plánování trasy a předložení preferované varianty německému Spolkovému sněmu.
  • Konec roku 2024: Zahájení procesu EIA na CZ straně pro vybranou variantu.
  • Po udělení stavebního povolení může být zahájena výstavba.

Proces autorizace ve dvou různých zemích

Na projektu úzce spolupracují odborníci z obou zemí, přičemž prováděné postupy odpovídají národním podmínkám.
Na začátku roku 2024 dojde k novelizaci českého stavebního zákona, která zkrátí povolovací řízení a přiblíží ho německému postupu.

Proces autorizace ve dvou různých zemích

Přeshraniční zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv

V prosinci 2019 uzavřely Správa železnic a DB InfraGO AG a DB Energie GmbH plánovací smlouvu o spolupráci v oblasti společného plánování nové trati Drážďany – Praha. Společná plánovací oblast vede od místa napojení v Heidenau přes srdce projektu, Krušnohorský tunel, až po místo vyústění z tunelu v oblasti českých Chabařovic.

V květnu 2020 a v revidované podobě na konci srpna 2020 bylo zveřejněno první společné výběrové řízení na vedení projektu mezi Heidenau a Ústím nad Labem. V lednu 2021 byla zakázka v rámci celoevropského zadávacího řízení přidělena nabídkovému konsorciu „Projektsteuerung NBS Dresden - Prag“ pod vedením společností Vössing Ingenieurgesellschaft mbH a Schüßler-Plan GmbH. Konsorcium několika kanceláří pod názvem INGENIEURGEMEINSCHAFT PA2 Erzgebirgstunnel se stalo hlavním projektantem pro fázi LPH 1-2 (pro Českou republiku v podrobnostech Dokumentace pro územní rozhodnutí). Metodika BIM byla použita z důvodu lepší transparentnosti a přístupnosti návrhu.

A look over the shoulder of a woman wearing a safety jacket shows her operating a mobile device with a stylus. The screen displays the two tunnel tubes of a track section.
DB AG / Patrick Kuschfeld