O projektu

Vysokou rychlostí z Prahy do Drážďan

Díky rychlosti až 320 km/h se cesta vlakem z Prahy do Drážďan zkrátí o více než polovinu z 2,5 hodiny na 1 hodinu.

Nové spojení jako výsledek úspěšné česko-německé spolupráce

Po dokončení bude celková délka trati přibližně 150 km. Její realizace je rozdělena do pěti plánovaných úseků. Jeden z nich je pro českou a německou část společný, konkrétně nová dvoukolejná trať mezi německým Heidenau a Ústím nad Labem.

V tomto úseku povede trať pod Krušnými horami tunelem o délce zhruba 30 kilometrů, který propojí města Chabařovice a zmíněné Heidenau. S alespoň 18 kilometry na německé straně se stane nejdelším železničním tunelem v Německu. Zde pracují odborníci ze Správy železnic a DB InfraGO AG (německá organizace s podobným posláním, jako má Správa železnic) společně, aby zajistili co nejlepší výsledky a celkově koordinují návazné činnosti i v dalších částech připravované tratě.

 

 

Map showing the route from Dresden to Prague with route options,per route section.
Mapa zobrazující varianty trasy z Prahy do Drážďan.
 • VRT* Podřipsko: Lovosice/Litoměřice – Praha
  V úseku o délce cca 57 km vznikne nová vysokorychlostní trať, včetně nového terminálu v Roudnici nad Labem.
 • VRT* Středohorský Tunel: Ústí nad Labem – Lovosice/Litoměřice 
  V tomto přibližně 22 km dlouhém úseku vznikne nová trať, přičemž přibližně 18 km povede tunelem Českým středohořím. V Ústí nad Labem by nový terminál měl vyrůst v oblasti současného nádraží Ústí nad Labem západ (umístění je v jednání).
 • Portál Krušnohorského tunelu – Ústí nad Labem včetně sjezdu na Chabařovice
  Zcela nový zhruba 10 km úsek vysokorychlostní dvoukolejné trati.
 • Chabařovice – Heidenau
  Úsek o délce přibližně 30 km povede přeshraničním tunelem pod Krušnými horami, z toho 12 km bude na české a zbytek na německé straně.
 • Heidenau – Drážďany
  Úsek v délce přibližně 18 km povede po rozšířených stávajících tratích pro osobní dopravu a nákladní dopravu.

 

Výhody pro všechny

Nová trať začlení Českou republiku do středoevropské sítě vysokorychlostních železnic. Na české straně zrychlí spojení mezi Ústím nad Labem, Roudnicí nad Labem a Prahou a na té německé výrazně odlehčí železniční trati v údolí Labe.

Na smíšené trati budou jezdit v úseku od Litoměřic/Lovosic směrem ke státním hranicím s Německem také nákladní vlaky, což díky zkrácení přepravních časů dále podpoří hospodářský růst a ekonomické vazby obou zemí.

 

DB AG / Jörn Daberkow

Příprava české vysokorychlostní sítě jede naplno

V lednu 2022 zařadila česká vláda výstavbu vysokorychlostních tratí mezi národní priority. V současné době plánuje pět nových tratí, které budou po dokončení součástí vysokorychlostní transevropské dopravní sítě TEN-T.

Vysokorychlostní trať je definována jako trať s minimální rychlostí 250 km/h. Kvůli urychlení přípravy výstavby proto Správa železnic využívá francouzský model vysokorychlostních železničních systémů. Na spojení Drážďany – Praha proto úzce spolupracuje i s francouzskou železniční společností SNCF.

Více o Správě železnic

Česko-německé partnerství: Kdo je kdo?

„Milujeme to, co děláme, a společně pracujeme na rychlé, udržitelné a perspektivní přepravě – ať už ve Správě železnic nebo v DB InfraGO AG. Tvoříme skvělý mezinárodní tým.“


 

 

The two project managers Petr Provazník and Kay Mueller in a dialogue wit another person. In the background there are different logos of Správa železnic.
DB AG / Natalie Klein

Propojení Evropy

Železniční projekt Drážďany – Praha je součástí koridoru Orient/východní Středomoří o celkové délce 9 000 km. Jde o jeden z devíti hlavních koridorů transevropské dopravní sítě (TEN-T). V přeshraniční železniční dopravě směrem do jihovýchodní Evropy je nová trať Drážďany – Praha důležitým milníkem pro občany České republiky i Německa a další sousední státy.

Evropská unie podporuje plánování přeshraničního úseku železničního projektu z Heidenau do Ústí nad Labem částkou cca 3,4 mil. eur (CEF1) a cca 11,8 mil. eur (CEF2) na německé straně a cca 19,1 mil. eur (CEF2) v Česku.

 

A close-up of a table flag stand with the European, Czech and German flags.
DB AG / Natalie Klein