Příležitosti a přínosy

Rychleji do Drážďan

Nově se z Prahy do Drážďan dostanete za necelou hodinu, oproti současným 2,5 hodinám. Cestování po nejmodernější vysokorychlostní trati vybavené systémem řízení vlaků ETCS bude tiché, rychlé a pohodlné.

Výhody nové tratě

Využití nové tratě v některých úsecích i pro nákladní dopravu zkrátí tyto přepravní časy a podpoří ekonomický rozvoj.

Šetrně k životnímu prostředí

Objem nákladní i osobní dopravy v EU neustále roste. Cílem transevropské dopravní sítě (TEN-T), jejíž součástí bude i vysokorychlostní trať Drážďany – Praha, je i navýšení mobility šetrnější k životním prostředí. Jedná se o vizi pro budoucnost, která kvůli přesunu části cestujících a zboží na nové spojení pomůže snížit emise z automobilů. Ulevit by si měly zejména dálnice D8 v Česku a A17 v Německu. Vysokorychlostní železnice navíc bude časově konkurovat kratším leteckým spojům.

 

Rozvoj regionů

Nová trať Drážďany – Praha se stane součástí českého systému Rychlých spojení (RS4). Jde o jednu z pěti dalších připravovaných vysokorychlostních tratí v Česku, které jsou součástí transevropské vysokorychlostní sítě (TEN-T). Severní Čechy budou dostupné v řádu desítek minut, čímž získají nové investiční, pracovní i studijní příležitosti.

Na německé straně by z kratších cestovních časů mohl těžit také cestovní ruch v oblastech Drážďan, Heidenau a Saského Švýcarska. Zajímavá může být i návštěva stavby projektu.

Vznik vysokorychlostní železnice je šancí pro další regionální rozvoj. Očekává se, že v blízkosti terminálů vzniknou nová průmyslová a obchodní centra. Výstavba bude také velkou příležitostí pro české firmy, které se projektu zúčastní.

Aerial view of the future high-speed terminal in Roudnice nad Labem. A visualisation of the buildings, tracks and trains blends into green meadow landscape with trees in the morning light.
Vizualizace terminálu VRT v Roudnici nad Labem, Správa železnic, státní organizace

Klidnější údolí Labe

Nová trať výrazně odlehčí stávající železniční trati v labském údolí vedoucí z Děčína přes Bad Schandau a Pirnu do Drážďan. Pokles nákladní dopravy na současné trati také bude znamenat menší hlukovou zátěž pro obyvatele a turisty v této oblasti.

A wide view of the Elbe valley with trees, houses and typical sand stone hills in the background.
DB AG / Jörn Daberkow

Další evropská tepna

Nová trať z Prahy do Drážďan se stane součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T). Ta propojuje střední Evropu s přístavy na pobřeží Severního moře, Baltského moře, Černého moře a Středozemního moře. Hraje velký význam nejen pro osobní, ale i nákladní dopravu. Evropská komise a německé Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury podepsaly grantovou dohodu o evropském financování projektu v roce 2020.

Schematic map of Europe in white and grey. A pale red line shows the railway lines of the Orient/East Med corridor of the Trans-European Transport Network from the North Sea to the Mediterranean. A clear red line highlights the Dresden - Prague section.
Koridor Orient/východní Středomoří transevropské dopravní sítě (TEN-T)