Informace o publikování

DB InfraGO AG
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt am Main

Sídlo společnosti: Frankfurt nad Mohanem

Rejstříkový soud: Frankfurt nad Mohanem, reg. č. 50 879
DIČ: DE 199861757

Správní rada: Dr. Philipp Nagl (předseda představenstva), Ingrid Felipe (členka představenstva pro plánování infrastruktury a projekty), Jens Bergmann (člen představenstva pro finance a controlling), dr. Christian Gruß (člen představenstva pro provoz, jízdní řády, prodej a řízení kapacity), Heike Junge-Latz (členka představenstva pro řízení provozu a údržby), Heinz Siegmund (člen představenstva pro lidské zdroje).

Odpovědnost za obsah
DB InfraGO AG 
Plánování a projekty infrastruktury
Kontakt: dresden-prag@deutschebahn.com


Koncepce, návrh a realizace

www.die-wegmeister.com

 

Právní upozornění (zřeknutí se odpovědnosti)
Vezměte prosím na vědomí následující právní informace týkající se obsahu a dostupnosti těchto webových stránek, autorských práv a odkazů na jiné stránky. Na užívání produktů a služeb se vztahují zvláštní podmínky. Ty jsou vysvětleny samostatně.

Obsah
Obsah našich webových stránek vytváříme s maximální péčí. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za jeho správnost, úplnost nebo aktuálnost.


Dostupnost

Společnost DB InfraGO AG vynaloží veškerou péči, aby službu poskytovala bez přerušení. Ani tak však nelze vyloučit výpadky. Společnost DB InfraGO AG si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo přerušit poskytování svých služeb. Společnost DB InfraGO AG nenese žádnou odpovědnost za výpadky nebo jiná narušení způsobená nesprávně vytvořenými soubory nebo nesprávně strukturovanými formáty.

Duševní vlastnictví
Veškerý obsah a struktury těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy. Zveřejnění tohoto duševního vlastnictví na celosvětové síti WWW nebo v jiných internetových službách nepředstavuje prohlášení o souhlasu s jakýmkoli dalším užitím třetími osobami. Jakékoli užití, které není povoleno německým autorským zákonem, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti DB InfraGO AG.

Původ obrázků
Není-li uvedeno jinak, pocházejí obrázky užité na těchto webových stránkách z našich vlastních zdrojů. Ke všem ostatním obrázkům vlastní společnost DB AG příslušná práva podle § 15 a 19 a) německého zákona o autorských právech (Urheberrechtsgesetz). Pokud nečekaně objevíte obrázek, u kterého máte podezření, že porušuje vaše práva nebo práva jiných osob, neprodleně nás kontaktujte.


Datum: říjen 2023