pondělí, 26.02.2024

Veřejné setkání v Přestanově

S občany obce Přestanov jsme se za Stavební správu vysokorychlostních tratí Správy železnic (SSVRT) setkali 26. února letošního roku v motorestu Na Bojišti.

Naše plány si přišlo poslechnout celkem 35 místních občanů. Obavy zdejších obyvatel  z výstavby i provozu trati shrnula ve svém úvodním slově starostka obce Miroslava Bechyňová.

Přestanovští se obávají především vzniku kontejnerového překladiště z nákladních vlaků na automobily, které plánuje soukromý investor v těsné blízkosti bývalé železniční stanice Chabařovice. Tato stavba však s výstavbou vysokorychlostní trati nesouvisí a odpovědět na otázky tak může jen zmíněný investor. Správa železnic má však zákonnou povinnost připojit takové překladiště na železniční síť.

Občany obce také zajímala technologie výstavby tunelu, zásobování stavebním materiálem, umístění portálu a hluk, který to přinese. Správa železnic kromě přímých odpovědí na dotazy proto prezentovala video o tom, jak vypadá taková stavební jáma v Rakousku.

Dalším hlavním tématem obav byla možná ztráta vody, protože její nedostatek je v obci problémem už dnes. Snažili jsme se představit možná řešení, a to jak provizorní po dobu stavby, tak trvalá, která by obci zůstala i po ukončení výstavby.

Na závěr se tým SSVRT s obyvateli dohodl, že pokud budou mít zástupci obce další dotazy nebo v projektu nastane nějaký posun, přijedou do Přestanova znovu. Mezitím se s dotazy občané mohou obracet na e-mail vrt@spravazeleznic.cz.

 

Krátký sestřih ze setkání 26. 2. 2024