čtvrtek, 08.02.2024

Veřejné setkání v Chabařovicích

Dialog zur Neubaustrecke Dresden – Prag im Infozentrum Heidenau, DB AG

Projekt „Dialog“ pokračoval 8. 2. návštěvou Chabařovic. Přijeli jsme představit parametry vysokorychlostní tratě („VRT“) obyvatelům, které podle signálů od starostky města trápí řada obav a nejasností.

Nebyla to naše první schůzka v Chabařovicích. S paní starostkou jsme se v minulosti už třikrát sešli nad plány nové trati.  Veřejného setkání se zúčastnilo bezmála sto občanů, atmosféra v sále byla elektrizující. Řadu otázek občanů provázely emoce. Na druhé straně oceňujeme, že jsme byli pozorně vyslechnuti a že mnozí s námi setrvali ještě v besedě u nástěnné mapy i po formálním ukončení Dialogu.

Nejvíce obav zjevně vyvolává otázka, zda s počtem vlaků přijíždějících do Krušnohorského tunelu neporoste hluková zátěž v katastru Chabařovic a jak se na ní bude podílet uvažované překladiště firmy METRANS. Poctivě jsme argumentovali na každý dotaz ze sálu, který se týkal VRT. Pokud jde o překladiště, jehož investorem je soukromá firma, tam Správa železnic zná pouze rámcový záměr, nijak se však na něm nepodílí. 

Nabídli jsme, tak jako na každém Dialogu s občany, že jsme připraveni zvážit všechny návrhy místních lidí pro naše projektanty a zareagovat na ně. Je nám jasné, že místní občané nejlépe vědí, jak a proč potřebují někde zachovat prostupnost krajinou. Také by rádi znali, jak přesně chceme postupovat s odhlučněním tratě. Každý se může obrátit s návrhem či dotazem přímo na nás, nejsnáze prostřednictvím emailu vrt@spravazeleznic.cz, nebo ještě lépe přes paní starostku Chabařovic, která odešle návrhy v jednom balíčku.

Rádi navštívíme podél plánované tratě každou obec, která o setkání projeví zájem.
Od začátku roku jsme zavítali také do Petrovic. Zájem o setkání projevily obce Přestanov a Trmice a v březnu budeme diskutovat v obci Mnetěš.

A teď pár údajů, které jsme v Chabařovicích prezentovali. Vysokorychlostní trať mimo jiné uvolní přepravní kapacitu na stávající železnici mezi Děčínem a Ústím pro významné posílení regionální osobní přepravy. Už nyní po nás dopravci a kraj jako zadavatel požadavků chtějí zkrátit intervaly mezi regionálními spoji. Dnes to možné není. Ale s dobudováním VRT budeme schopni navýšit počet regionálních osobních vlaků, což by mělo citelněji omezit stále rostoucí preferenci osobních aut pro cesty za prací. Z hlediska hlukové zátěže je absolutní počet vlaků na nově budované trati VRT irelevantní. Nařízení vlády ČR stanovuje maximálně přípustnou hladinu hluku ve dne na 60 dB a v noci na 55 dB. Takto o provozu na trati uvažujeme, s tímto vědomím trať projektujeme a přes tyto limity „vlak nejede“. Část zeminy, kterou budeme muset z tunelu odtěžit, půjde na zemní valy, které mohou dobře doplnit protihlukové stěny, jež budeme také budovat. Na Dialog přijedeme rádi znovu, jakmile nastane jakýkoliv posun v plánování.

Nenechte si ujít prezentační dny Stavební správy vysokorychlostních tratí, které se konají každou třetí středu v měsíci od 15:30 v infocentru v Ústí nad Labem.

Krátký sestřih ze setkání 8. 2. 2024