pondělí, 29.01.2024

Veřejné setkání v Petrovicích

Dialog zur Neubaustrecke Dresden – Prag im Infozentrum Heidenau, DB AG

Setkání s občany Petrovic se uskutečnilo v pondělí v pondělí 29. 1. 2024 v restauraci Radnice. Petrovice budou na první pohled vysokorychlostní tratí zasaženi nejméně. Trať totiž povede zhruba 300-350 metrů pod zemí v tunelu. Po krátké prezentaci situace a shrnutí přínosů VRT i poukázání na rozšířené mýty a jejich uvedení na pravou míru přišel čas na otázky z publika.

Asi největší obavou byla ztráta vody, následovaná vibracemi. Na otázku spojenou se ztrátou spodní vody můžeme slíbit, že uděláme vše, aby nic takové nenastalo. Pokud by však přesto došlo k problémy s prameny, máme povinnost zajistit náhradní řešení. Jedním z kroků, který nám předem pomůže zjistit horninové a hydrologické podmínky je geologický průzkum. Na jeho základě pak Správa železnic upraví projekt, aby maximálně zamezila nechtěným vlivům. Pokud jde o vibrace, můžeme ubezpečit obyvatele, že ty by negativně ovlivňovaly i samotný tunel, a proto používáme technologie, které omezí vznik vibrací už v místě vzniku.

Ohledně dotazu týkající se rubaniny z tunelu bychom chtěli upozornit na fakt, že stavba samotného tunelu poskytne veliké množství kamene a my se budeme snažit využít maximum vyrubaného materiálu zpět při stavbě tunelu ale i zbývající trati.

Za setkání občanům Petrovic děkujeme. V případě dalších dotazů se na nás může každý obracet na e-mailu vrt@spravazeleznic.cz

Krátký sestřih ze setkání 29. 1. 2024