pondělí, 27.05.2024

Jak se staví přeshraniční tunel

Odbornou exkurzi k Brennerskému úpatnímu tunelu pro regionální politiky i odborníky ze Saska a České republiky zorganizovalo v polovině května Nové železniční spojení Drážďany–Praha ESÚS (Evropské seskupení pro územní spolupráci) ve spolupráci s Rakouskými drahami a saským Ministerstvem pro hospodářství, práci a dopravu. Všichni pozvaní jsou zapojeni do projektu nové vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou.

Přeshraniční tunel Brenner

 

Cílem exkurze bylo dozvědět se co nejvíce o stavbě přeshraničního tunelu a získané poznatky pak využít v projektu Krušnohorského tunelu mezi Německem a Českem. Návštěva u kolegů z Rakouských drah, kteří se stavbou tunelu mají bohaté zkušenosti, a odborníků ze společnosti BBT-SE (Stavební společnost Brennerského úpatního tunelu) připravila české i německé hosty na nutnost projednávat všechny problémy včas, tedy ještě před schvalovacími procesy.

Starostové se velmi zajímali o zařízení staveniště, deponii rubaniny, možnost kompenzačních opatření, o následnou revitalizaci území i bezpečnost provozu. Odborníky zase zajímaly bezpečnostní standardy u tunelových staveb, účinnost požární ochrany a systém, který by měl bránit nebezpečným situacím.

 

Tunel v Brenneru
Tunel v Brenneru