středa, 17.04.2024

Jednání pracovní skupiny „Traťový úsek“ 17. 4.

Další jednání pracovní skupiny Traťový úsek Ústí n/L – Krušnohorský tunel přineslo diskusi nad možnými variantami vedení trati mezi Ústím nad Labem a portálem Krušnohorského tunelu.

Pracovní skupina "Traťový úsek"

Správa železnic spolu s projektantem a Českou geologickou službou představili výsledky zatímního stupně o jednotlivých variantách.

  • tzv. referenční (tj. existující) varianta s portálem pod silnicí I/13,
  • varianta SŽ v nižší poloze s portálem dále od silnice I/13
  • varianta „Stradov“ s portálem v oblasti Českého Újezdu a tunelem mezi Chlumcem a Stradovem
  • varianta „Český Újezd“ s portálem v oblasti Českého Újezdu a tunelem mezi Chlumcem a Žandovem

Zároveň mohli všichni členové přednést své výhrady k jednotlivým variantám, což využilo zejména město Chlumec. Prověřování dále pokračuje a na dalším jednání pracovní skupiny bude informace doplněna. Cílem všech je nalézt variantu, která bude přinášet nejméně omezení jak při výstavbě, tak provozu. Konečný výstup z pracovní skupiny bude k dispozici na konci měsíce června letošního roku.