středa, 13.03.2024

Prověřují se čtyři varianty umístění jižního portálu Krušnohorského tunelu

Ke druhé schůzce 13. 3. se sešla pracovní skupina „Traťový úsek“. Jednala o umístění jižního portálu Krušnohorského tunelu.

Pracovní skupina "Traťový úsek"

Ke druhé schůzce se sešla pracovní skupina „Traťový úsek“. Jednala o umístění jižního portálu Krušnohorského tunelu. Takzvaná referenční varianta, kterou přináší Správa železnic (SŽ), jej situuje jižně od silnice I/13 s portálem pod silnicí I/13. Starostka Chlumce a primátor Ústí nad Labem formulovali velice podobné výhrady k této variantě: „Nevracíme za každou cenu do hry odmítnutou trasu H. Chceme jen posunout portál co nejdál od obydlí a vědět, zda, kdy a jak se budou provádět průzkumné geologické vrty, které by potvrdily proveditelnost dalších možností pro jeho umístění.“ 

Skupina diskutovala také se Zdeňkem Venerou, ředitelem České geologické služby, a jeho kolegou Vladislavem Rapprichem o geologické situaci v místě a s projektantem trasy Peterem Lastoveckým o jejich názorech na variantní umístění. Správa železnic potvrdila, že do konce května vznikne analýza, která srovná pro a proti u čtyř variant: 

· tzv. referenční (tj. existující) varianta s portálem pod silnicí I/13,  

· varianta SŽ v nižší poloze s portály dále od silnice I/13, 

· varianta Stradov s portály v oblasti Českého Újezdu a tunelem mezi Chlumcem a Stradovem, 

· varianta Český Újezd s portály v oblasti Českého Újezdu a tunelem mezi Chlumcem a Žandovem. 

Náměstek ředitele SSVRT Pavel Hruška odpovědný za výstavbu tratě Drážďany – Praha uvedl, že geologické vrty lze provádět až poté, co bude u těchto variant výškově i směrově stabilizované vedení kolejí. Znovu se pracovní skupina sejde k jednání v polovině dubna.