středa, 31.01.2024

První setkání pracovní skupiny Traťový úsek

Na konci ledna se v Ústí nad Labem poprvé setkali členové pracovní skupiny, která má za úkol vyřešit připomínky obcí od Ústí po státní hranici s Německem k navrženému trasování vyskorychlostní trati z Prahy do Drážďan. Do půl roku musí být hotovo.

Dialog zur Neubaustrecke Dresden – Prag im Infozentrum Heidenau, DB AG

Dne 31. ledna se v Ústeckém Clarion Congress Hotelu poprvé sešla pracovní skupina ustanovená ministrem dopravy, jejíž náplní je vyřešit trasování nového vysokorychlostního spojení z Prahy do Drážďan. Týká se to území od konce Ústí nad Labem (konkrétně od nákupního centra Globus v katastru Trmic) až ke státním hranicím, tedy přes Trmice, Předlice, Chabařovice, Přestanov, Chlumec, Telnice a Petrovice.

 Na setkání organizované Stavební správou vysokorychlostních tratí Správy železnic (SSVRT SŽ) dorazil primátor Ústí nad Labem, zastupitelé a radní kraje, starostové a starostky jednotlivých obcí, zástupci Ředitelství silnic a dálnic, ministerstva dopravy a projektanta. Nejprve se konala velmi stručná prezentace k obsahu práce skupiny a zájmovému území, které má pracovní skupina řešit. Ta by měla nalézt během následujícího půl roku řešení připomínek k trasování nové tratě, které bude přijatelné pro všechny strany. Sporné body pak pracovní skupina předloží na začátku prázdnin ministerstvu dopravy k dalšímu rozhodování.

 V pozvánce na první jednání Správa železnic již předem vyzvala jednotlivé obce k přípravě připomínek a obav, které chtějí zohlednit. Obce na místě přidaly i odůvodnění, které Správa železnic posoudí a následně je předá projektantům společně s požadavky. 

Během jednání dostal zástupce každé dotčené obce slovo a požadavky se v reálném čase zakreslovaly do mapového podkladu řešeného území. Následně se v rámci debaty probíraly dotazy případně protichůdné požadavky sousedících obcí. 

Příští setkání se bude konat 13. 3. 2024 v Ústí nad Labem, na kterém SSVRT SŽ již představí svůj pohled na část připomínek obcí.

Krátký sestřih ze setkání 31.1.20224