úterý, 27.02.2024

Pracovní skupina Architektonická soutěž Ústí nad Labem dne 26. 2.

Již druhé jednání pracovní skupiny „Architektonická soutěž Ústí nad Labem“ se konalo 26. února v budově Oblastního ředitelství SŽ.

Všichni účastníci měli k dispozici celou řadu podkladů, které si vyžádali na úvodním setkání, a tak bylo jednání již velmi pracovní. I přes název této pracovní skupiny jsme tentokrát neřešili žádnou architekturu.

Zásadní debata se vedla o množství kolejí, které jsou nezbytné pro plnění všech očekávaných funkcí, možném umístění terminálu a přesném vedení trati tak, aby byl umožněn další rozvoj Ústí. Způsob, jakým se lidé budou dostávat na nástupiště (vrchem či spodem) byl dalším předmětem debaty. Také jsme řešili požadavek města Ústí na vznik liniového parku podél řeky Bíliny.

A tak jediná krátká „architektonická diskuse“ byla o tom, kolik architektonických soutěží bude třeba vyhlásit, než se najde správné řešení pro průchod městem od Střekova po Trmice.

Opět se potvrdilo, že jde o velmi komplexní problém, a tak si úkoly do příštího zasedání odnesla nejen Správa železnic, ale i Krajský úřad Ústeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic a vlastně všichni účastníci.

Závěrem si členové skupiny domluvili harmonogram jednání až do června. Uvidíme se ještě 5x a věříme, že se podaří splnit zadání.

Situaci jsme diskutovali přímo nad mapami a dalšími technickými podklady.