středa, 20.03.2024

Třetí jednání pracovní skupiny Architektonická soutěž Ústí nad Labem

Ve středu 20. března se konalo třetí jednání pracovní skupiny "Architektonická soutěž". Správa železnic představila variantu patrového nádraží v Ústí nad Labem. Zde se blížíme shodě. Zároveň byl snížen počet kolejí a tím zmenšena plocha nádraží.

Pro další případnou redukci je nutné jednat s ČD Cargo a. s., které zde má mimo jiné středisko oprav kolejových vozidel. A v současné době jakoukoliv redukci kolejových kapacit odmítá. Podle zástupců města část kolejových kapacit leží ladem a nikdo je nevyužívá. U ulice Tovární se podařilo vyhovět požadavku města na souvislý pás pozemků, nutný pro plnohodnotné fungování této ulice v budoucnosti.

Podél řeky Bíliny taktéž bude uvolněn souvislý pruh, kde bude moci vzniknout liniový park. Závěrem Ústecký kraj prezentoval svou vizi, kolik vlaků bude objednávat v budoucnosti. Podobný materiál dodalo i ministerstvo dopravy. Ředitelství silnic a dálnic pak oznámilo změnu kruhové křižovatky pod Větruší na světelnou.