pátek, 21.06.2024

Ukončení prvního půlroku činnosti pracovních skupin

Na jednání ministra dopravy se starosty byly letos 5. ledna založeny dvě pracovní skupiny.

Jednání pracovní skupiny

První řešila průchod vysokorychlostní trati městem Ústí nad Labem a druhá trasování od Trmic po státní hranici s Německem. Obě se sešly v tomto půlroce mnohokrát a řešení trasování v mnoha bodech posunuly. Platí to pro patrové řešení nádraží v Ústí nad Labem, ponechání stávajícího železničního mostu pro budoucí automobilovou dopravu, liniový park podle řeky Bíliny, vizualizaci prvních částí trati nebo pro zpřesnění umístění portálů Krušnohorského i Středohorského tunelu.

Mnoho otázek stále k řešení zůstalo. V tomto stupni projektové dokumentace totiž nejde vyřešit všechny technické detaily.

Na závěrečném jednání před prázdninami padlo z úst ministra dopravy rozhodnutí o pokračování činnosti pracovních skupin. A budou celkem tři. Přibude ještě skupina pracovně nazvaná Podřipsko, která sdruží starosty obcí, přes jejichž katastr povede nová trať od začátku Ústeckého kraje až po ústí Středohorského tunelu. Děkujeme starostům za jejich dosavadní zapojení a těšíme se v září na pokračování.